......................................................................................................................................................................................................................
Stratum - l

Stratum - l

Stratum - ll

Stratum - ll

Stratum - lll

Stratum - lll

Stratum - lV

Stratum - lV

Stratum - V

Stratum - V

Stratum - Vl

Stratum - Vl

Stratum - l

Stratum - ll

Stratum - lll

Stratum - lV

Stratum - V

Stratum - Vl

Stratum - l
Stratum - ll
Stratum - lll
Stratum - lV
Stratum - V
Stratum - Vl